Raport bieżący nr 11/2020

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 roku

Raport bieżący nr 11/2020
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Patrycja Wizińska Socha – Członek Zarządu

120170-nestmedic-skonsolidowany-oraz-jednostkowy-raport-za-1q-2020-roku-final

Zaloguj się