Raport Bieżący nr 31/2019

Raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Raport Bieżący nr 31/2019

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Zaloguj się