Raport Bieżący nr 5/2022

Raporty Spółek ESPI/EBI Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii I oraz K do obrotu w ASO na rynku NewConnect oraz w zakresie bieżącego współdziałań Nestmedic Spółka Akcyjna

Raport Bieżący nr 5/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 15.02.2022 roku, Spółka podpisała umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze spółką INC S.A. z siedzibą w Poznaniu w zakresie: – wprowadzenia akcji serii I oraz K Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, oraz – bieżącego współdziałania z Emitentem w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. Umowa zakłada również współpracę Emitenta z Autoryzowanym Doradcą w przypadku innych serii akcji Emitenta, jeżeli Emitent podejmie decyzję o zamiarze wprowadzenia nowych akcji do obrotu w 2022 roku. Umowa weszła w życie z chwilą jej podpisania tj. z dniem 15.02.2022 Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 9 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO Jacek Gnich – Prezes Zarządu Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się