Raport Bieżący 28/2022

Rejestracja produktu Emitenta w MHRA

Raport Bieżący 28/2022

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że dziś, tj. 14 października 2022 r., otrzymał informację o rejestracji w dniu 12 października 2022 r. produktu Spółki – Pregnabit Pro w Medicines and Healthcare products Regulatory Agency w Londynie _MHRA_.

MHRA jest agencją wykonawczą Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej w Wielkiej Brytanii, która jest odpowiedzialna za zapewnienie, że leki i wyroby medyczne działają i są bezpieczne.

Na podstawie rejestracji produktu w MHRA Spółka może rozpocząć proces dystrybucji wyrobów medycznych Pregnabit Pro na terenie Wielkiej Brytanii.

Zarząd Emitenta uznał tę informację za poufną z uwagi na fakt, że dystrybucja urządzenia Pregnabit Pro na terenie Wielkiej Brytanii może mieć wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta.

Zaloguj się