Raport Bieżący 1/2022

Zmiana adresu Emitenta Nestmedic Spółka Akcyjna

Raport Bieżący 1/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, że od dnia 5 stycznia 2022 r. nowy adres siedziby Emitenta jest następujący:

ul. Pasymska 20
01-993 Warszawa

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się