Raport Bieżący nr 05/2021

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport Bieżący nr 05/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 lutego 2021 roku wpłynęła do Emitenta rezygnacja Pana Mariusza Poławskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 22 lutego 2021 roku.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Zaloguj się