Raport Bieżący nr 14/2021

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport Bieżący nr 14/2021
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku wpłynęła do Emitenta rezygnacja Pani Magdaleny Baron z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 29 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się