Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Nestmedic S.A.

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Nestmedic S.A.

Raport Bieżący nr 9/2023
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2023 roku Beata Turlejska zrezygnowała z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej NESTMEDIC S.A. ze skutkiem na dzień 04.04.2023 (a tym samym z tymczasowego pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu).

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu
Zaloguj się