Raport Bieżący nr 32/2018

Rezygnacja członka Zarządu Emitenta.

Raport Bieżący nr 32/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki oświadczenie od Pana Romualda Harwasa w którym złożył on swoją rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki z dniem 11 października 2018 r. Pismo nie zawiera wskazania przyczyn złożenia rezygnacji. Postawa prawna: 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Zaloguj się