Raport Bieżący nr 32/2019

Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta.

Raport Bieżący nr 32/2019

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 listopada 2019 r. wpłynęła do Emitenta rezygnacja Pana Konrada Kowalczuka z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 29 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna:
3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Zaloguj się