Raport bieżący nr 18/2017

Rezygnacja członka Zarządu Emitenta

Raport bieżący nr 18/2017
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki oświadczenie od Pani Barbary Załęskiej, w którym złożyła ona swoją rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki ze skutkiem w dniu dzisiejszym. Pani Barbara Załęska uzasadniła swoją rezygnację podając za przyczynę względy osobiste. Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Zaloguj się