Raport bieżący nr 6/2017

Rezygnacje członków Rady Nadzorczej Emitenta

Raport bieżący nr 6/2017
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki pisma od Pani Justyny Duszyńskiej oraz Pana Marcina Duszyńskiego w których złożyli oni swoją rezygnację z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem 12 lipca 2017 r. Pani Justyna Duszyńska oraz Pan Marcin Duszyński wskazali przyczyny osobiste jako powód rezygnacji.
Zaloguj się