Raport Bieżący nr 19/2019

Rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 19/2019

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”) informuje, iż:

  1. W dniu wczorajszym, tj. 14 lipca 2019 r. Pan Ireneusz Rymaszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 14 lipca 2019 r.,
  2. w dniu dzisiejszym, tj. 15 lipca 2019 r. Pani Barbara Sobowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem na dzień 15 lipca 2019 r..

Postawa prawna:
3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Zaloguj się