Raport Bieżący 24/2022

Rozpoczęcie sprzedaży urządzeń Pregnabit Pro

Raport Bieżący 24/2022

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej “Spółka”, “Emitent”_, w związku z uzyskaniem certyfikatu na zgodność Pregnabit Pro oraz Pregnabit Cloud z Rozporządzeniem MDR wydanym przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH _raport bieżący nr 22/2022 z dnia 03.06.2022 r._ oraz dokonaniem zgłoszenia do URPL, informuje, że w wyniku realizacji postanowień umowy zawartej z podmiotem zagranicznym z branży medycznej _raport bieżący nr 3/2022 z dnia 27.01.2022 r._, dnia 30.06.2022 r. wpłynęło zamówienie od firmy ICT Healthcare Technology Solutions BV na zakup 40 urządzeń Pregnabit Pro wraz z platformą PregnabitCloud.

Zamówienie jest pierwszym z serii zamówień, które Emitent i ICT HTS BV zamierzają realizować w przyszłości. Zamówienie zostanie zrealizowane z dniem 30.06.2022 r. Warunki handlowe, na których realizowany jest kontrakt objęte są tajemnicą handlową.

Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że spełnienie warunków polegających na uzyskaniu certyfikatu oraz znalezienie Dystrybutora na rynku Europejskim jakim jest ICT Healthcare Technology Solutions BV otwiera możliwość sprzedaży produktów Spółki na dużą skalę, co w ocenie Zarządu może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej w przyszłości.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się