Raport Bieżący nr 30/2018

Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą za porozumieniem stron.

Raport Bieżący nr 30/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż z dniem 1 października 2018 roku rozwiązaniu ulegnie umowa na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect zawarta z Capital One Advisers sp. z o.o. Przedmiotowa umowa została rozwiązana za porozumieniem stron zawartym w dniu 28 września 2018 roku. Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zaloguj się