Raport Kwartalny

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.01.2018 – 31.03.2018 roku.

Raport Kwartalny

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zaloguj się