Raport Bieżący nr 14/2019

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za okres 01.01.2019 – 31.03.2019 roku.

Raport Bieżący nr 14/2019

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zaloguj się