Raport Bieżący nr 05/2020

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2019 roku

Raport Bieżący nr 05/2020

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019r.

 

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zaloguj się