Raport bieżący nr 33/2020

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2020 roku

Raport bieżący nr 33/2020
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”, “Emitent”), przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. (rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r.).

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu

126023-nestmedic-skonsolidowany-oraz-jednostkowy-raport-za-3q-2020-roku

Zaloguj się