Raport Bieżący nr 11/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raport Bieżący nr 11/2017
Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku: Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku 14.08.2017 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku 14.11.2017 Zgodnie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” („Regulamin”), w skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe dotyczące Spółki. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Zgodnie z § 10a Regulaminu Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku. Podstawa prawna: § 6 ust.14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Zaloguj się