Raport Bieżący nr 1/2023

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Raport Bieżący nr 1/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach:
• raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 13.02.2023
• raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 12.05.2023
• raport roczny za 2022 r. – 29.05.2023
• raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 11.08.2023
• raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 10.11.2023


Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu

  • Izabela Robaczewska – Prokurent

Zaloguj się