Raport EBI 06/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 lutego 2020 roku

Raport EBI 06/2020

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 27 lutego 2020 roku (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:
4 ust. 2. pkt 7), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zaloguj się