Raport Bieżący 21/2021

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2021 roku

Raport Bieżący 21/2021
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2021 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu

134714-20210818-nestmedic-tresc-uchwal-nwz

Zaloguj się