Raport Bieżący nr 01/2017

Uchwała Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 01/2017
Zarząd NESTMEDIC Spółka Akcyjna (“Emitent”, “Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, informuje, że w dniu 12.06.2017 r., Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu skierowany do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący podjęcia działań niezbędnych do przeniesienia notowań akcji Emitenta z rynku NewConnect na rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie do dnia 12 czerwca 2018 roku. Ostateczną decyzję dotyczącą przeniesienia notowań akcji Emitenta podejmie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect (według stanu prawnego na dzień 8 sierpnia 2016 r.)
Zaloguj się