Raport Bieżący nr 27/2018

Uchwały podjęte na NWZ Spółki.

Raport Bieżący nr 27/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 września 2018 roku. Podstawa prawna: 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zaloguj się