Raport bieżący nr 7/2017

Uchwały podjęte na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 7/2017
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 lipca 2017 roku.
Zaloguj się