Raport Bieżący nr 15/2018

Uchwały podjęte na ZWZ Spółki.

Raport Bieżący nr 15/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2018 roku. Podstawa prawna: 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zaloguj się