Raport Bieżący nr 15/2022

Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 28 czerwca 2022 roku

Raport Bieżący nr 15/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2022 roku (dalej: „ZWZA”) wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Treść uchwał znajduje się w załączniku do raportu.

ZWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał ZWZA nie zgłoszono sprzeciwów.

Obecny na ZWZA akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZA projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA, tj.:
– pkt 18 porządku obrad – projekt uchwały nr 18/06/2022 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
– pkt 18 porządku obrad – projekt uchwały nr 19/06/2022 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej;

Treść projektów opisanych uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza (tj. uchwał nr 18/06/2022 oraz 19/06/2022) znajduje się w załączniku do raportu.
Powyższe uchwały zostały przyjęte przez ZWZA w brzmieniu zaproponowanym przez ww. akcjonariusza.

Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5, 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect.
  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu


Załączniki:

2022.06.28 Raport_Bieżący_EBI_załącznik_ projekty uchwał zgłoszonych.pdf

2022.06.28 Raport_Bieżący_EBI_załącznik_ uchwały podjęte.pdf

Zaloguj się