Raport Bieżący nr 1/2018

Umowa dotycząca badania sprawozdania finansowego

Raport Bieżący nr 1/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu  dzisiejszym wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa dotyczącą przeprowadzenia badania jednostkowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku z B-think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisaną na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 4063. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Zaloguj się