Raport bieżący 34/2020

Uzupełnienie raportu EBI nr 33/2020 – skonsolidowany oraz jednostkowy raport za III kwartał 2020 roku

Raport bieżący 34/2020
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”, “Emitent”) informuje, że w raporcie EBI nr 33/2020 omyłkowo nie została wskazana podstawa prawna publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2020 roku („Raport”). W związku z powyższym Zarząd Emitenta wskazuje, że podstawą prawną publikacji Raportu był § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się