Raport Bieżący nr 18/2021

Uzupełnienie raportu o życiorysie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Raport Bieżący nr 18/2021
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w związku z omyłkowym niezałączeniem do raportu EBI nr 16/2021 życiorysu zawodowego nowego członka Rady Nadzorczej Pani Marzeny Mazurek, wymaganego zgodnie z par. 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w załączeniu przedkłada brakujący życiorys.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu

133249-zyciorys-marzena-mazurek

Zaloguj się