Raport bieżący nr 20/2020

Uzupełnienie raportu rocznego za 2019 rok

Raport bieżący nr 20/2020
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w uzupełnieniu raportu rocznego za 2019 rok, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 19/2020, w załączeniu przesyła:
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Nestmedic S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Patrycja Wizińska-Socha – Członek Zarządu

123496-2.10-szb-odmowa-ssf-nie-jzp-nestmedic-sig

Zaloguj się