Raport bieżący nr 9/2020

Wydanie akcji serii H Emitenta w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport bieżący nr 9/2020
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/2020 z dnia 24 marca 2020 r. informującego w objęciu w dniu 24 marca 2020 r. przez Deutsche Balaton Aktiengesellschaft 500.000 akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł informuje, że w dniu 31 marca 2020 r. doszło do wydania w postaci odcinków zbiorowych akcji na okaziciela serii H po uprzednim wniesieniu przez Deutsche Balaton Aktiengesellschaft pełnego wkładu na pokrycie przedmiotowych akcji w wysokości 750.000 zł.

W związku z wydaniem akcji serii H, a także w nawiązaniu do dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 marca 2020 r. wynosi 732.883,40 zł dzieli się na 7.328.834 akcji, o wartości 0,10 zł jedna akcja i dzieli się na:
a) 5.125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
b) 703.834 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
c) 357.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
d) 143.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
e) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
f) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Po wydaniu akcji na okaziciela serii H wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta wynosi: 589.712,50 zł.

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Patrycja Wizińska-Socha – Członek Zarządu
Zaloguj się