Raport Bieżący 26/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2021 roku

Raport Bieżący 26/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”, “Spółka”_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 sierpnia 2021 roku _dalej “NWZ”_:

1. Krzysztof Dynowski
a_ liczba głosów przysługujących na NWZ – 2.450.000
b_ udział w głosach na NWZ – 41,20 proc.,
c_ udział w ogólnej liczbie głosów – 24,58 proc.

2. Patrycja Wiźińska – Socha
a_ liczba głosów przysługujących na NWZ – 1.358.550
b_ udział w głosach na NWZ – 22,85 proc.,
c_ udział w ogólnej liczbie głosów – 13,63 proc.

3. Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
a_ liczba głosów przysługujących na NWZ – 1.000.000
b_ udział w głosach na NWZ – 16,82 proc.,
c_ udział w ogólnej liczbie głosów – 10,03 proc.

4. Leonarto Funds SCSP
a_ liczba głosów przysługujących na NWZ – 806.293
b_ udział w głosach na NWZ – 13,56 proc.,
c_ udział w ogólnej liczbie głosów – 8,09 proc.

Zaloguj się