Raport bieżący 35/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 listopada 2021 roku NESTMEDIC

Raport bieżący 35/2021
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”, “Spółka”_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 25 listopada 2021 roku _dalej “NWZ”_: 1. Krzysztof Dynowski a_ liczba głosów przysługujących na NWZ – 2.450.000 b_ udział w głosach na NWZ – 55,96 proc., c_ udział w ogólnej liczbie głosów – 24,58 proc. 2. Deutsche Balaton Aktiengesellschaft a_ liczba głosów przysługujących na NWZ – 1.000.000 b_ udział w głosach na NWZ – 22,84 proc., c_ udział w ogólnej liczbie głosów – 10,03 proc. 3. Leonarto Funds SCSP a_ liczba głosów przysługujących na NWZ – 806.293 b_ udział w głosach na NWZ – 18,42 proc., c_ udział w ogólnej liczbie głosów – 8,09 proc.
Zaloguj się