Raport Bieżący nr 10/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 lutego 2020 roku

Raport Bieżący nr 10/2020

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 27 lutego 2020 roku (dalej „NWZ”).

 

 1. Patrycja Wizińska-Socha
  liczba głosów przysługujących na NWZ – 1.358.550,
  udział w głosach na NWZ –  42,87 proc.,
  udział w ogólnej liczbie głosów – 19,89 proc.
 1. Leonarto Funds SCSp
  liczba głosów przysługujących na NWZ – 806.293,
  udział w głosach na NWZ – 25,44 proc.
  udział w ogólnej liczbie głosów – 11,81 proc.
 1. Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
  liczba głosów przysługujących na NWZ – 500.000,
  udział w głosach na NWZ – 15,78 proc.,
  udział w ogólnej liczbie głosów – 7,32 proc.
 1. Jacek Szkurłat
  liczba głosów przysługujących na NWZ – 300.000,
  udział w głosach na NWZ – 9,47 proc.,
  udział w ogólnej liczbie głosów – 4,39 proc.
 1. Krzysztof Dynowski
  liczba głosów przysługujących na NWZ – 204.000,
  udział w głosach na NWZ – 6,44 proc.,
  udział w ogólnej liczbie głosów – 2,99 proc.

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3  Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych

Zaloguj się