Raport Bieżący nr 29/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki.

Raport Bieżący nr 29/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 września 2018 roku. Akcjonariusz: PATRYCJA WIZIŃSKA SOCHA Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 1 067 550 Udział w ogólnej liczbie głosów – 18,31% Udział w liczbie głosów na ZWZA – 78,05 % Akcjonariusz: JACEK SZKURŁAT Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 298.000 Udział w ogólnej liczbie głosów – 5,11% Udział w liczbie głosów na NWZA -21,79% Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
Zaloguj się