Raport Bieżący nr 24/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku

Raport Bieżący nr 24/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku _dalej “ZWZ”_.

1. Krzysztof Dynowski
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 2.450.000
udział w głosach na ZWZ – 72,27 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 24,58 proc.

2. Leonarto Funds SCSp
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 806.293
udział w głosach na ZWZ – 23,78 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 8,09 proc.

Zaloguj się