Raport Bieżący nr 16/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki.

Raport Bieżący nr 16/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2018 roku. Akcjonariusz: PATRYCJA WIZIŃSKA SOCHA Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 1 424 550 Udział w ogólnej liczbie głosów – 24,44% Udział w liczbie głosów na ZWZA – 58,59 % Akcjonariusz: LEONARTO SP. Z O.O. Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 709 000 Udział w ogólnej liczbie głosów – 12,16% Udział w liczbie głosów na NWZA – 29,16% Akcjonariusz: JACEK SZKURŁAT Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA – 298.000 Udział w ogólnej liczbie głosów – 5,11% Udział w liczbie głosów na NWZA -12,26% Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – ZWZA lista powyżej 5%.
Zaloguj się