Raport Bieżący nr 2/2018

Zawarcie aneksu do umowy w przedmiocie użyczenia urządzeń PREGNABIT oraz świadczenia usług w ramach badań pilotażowych

Raport Bieżący nr 2/2018
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017, Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że doszło do zawarcia aneksu do umowy pomiędzy Spółką a Spółką Polmed S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Przedmiotem aneksu jest zmiana terminu obowiązywania umowy, która będzie obowiązywać do dnia 28 lutego 2018 roku. Pozostała teść umowy pozostała bez zmian. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się