Raport Bieżący nr 28/2019

Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)

Raport Bieżący nr 28/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku (dot. zawarcia umowy o wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) oraz raportu bieżącego EBI nr 12/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku (dot. zawarcia aneksu do umowy o wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia aneksu nr 2 do ww. umowy o wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.

Zgodnie z zawartym aneksem nr 2 do umowy o wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) rozszerzono jej zakres o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) również akcji serii E Spółki.

W konsekwencji wiążąca strony umowa obejmuje wprowadzenie akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) 

Podstawa prawna:
3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zaloguj się