Raport Bieżący 27/2022

Zawarcie listu intencyjnego

Raport Bieżący 27/2022

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 27.09.2022 r. listu intencyjnego z Al-Dawaa Medical Services Co. z siedzibą w Arabii Saudyjskiej _”Al-Dawaa”_.
Przedmiotem listu intencyjnego jest rozpoczęcie negocjacji, zmierzających do ustalenia zasad i warunków współpracy Emitenta i Al-Dawaa w zakresie zakupu i dystrybucji urządzeń PregnabitPro na terenie Arabii Saudyjskiej.
Al-Dawaa jest wiodącą firmą w dziedzinie opieki zdrowotnej w Królestwie Arabii Saudyjskiej, wspieraną przez rozległą sieć ponad 900 aptek w całym Królestwie, których celem jest zapewnienie opieki nad zdrowiem oraz życiem. Tworzy m.in. szereg wyspecjalizowanych działów zapewniających planowanie, marketing, technologie informacyjne, nastawionych na zaspokojenie potrzeb rynku saudyjskiego.
Emitent poinformuje o dalszych etapach procedowania postanowień listu intencyjnego, w tym o zawarciu właściwej umowy, za pośrednictwem komunikatu ESPI.
Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na to, że dystrybucja urządzeń PregnabitPro na rynku saudyjskim otwiera możliwość sprzedaży PregnabitPro na większą skalę, co w ocenie Zarządu może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta w przyszłości.

Zaloguj się