Raport Bieżący nr 01/2017

Zawarcie listu intencyjnego

Raport Bieżący nr 01/2017
Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zawarciu listu intencyjnego pomiędzy Spółką a Grupą Blue Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu – ogólnopolską siecią wielospecjalistycznych palcówek medycznych. List intencyjny rozpoczyna negocjacje dotyczące ustalenia zasad współpracy stron i w konsekwencji podpisania umowy na świadczenie przez Spółkę usług bazujących na systemie PREGNABIT w ramach umowy pilotażowej. Umowa będzie odpłatna i zostanie zawarta nie później niż do dnia 15 lipca 2017 r. Założeniem stron jest świadczenie usług w ramach tej umowy maksymalnie do dnia 31 lipca 2017 r. Po zakończeniu świadczenia usług w ramach umowy pilotażu, w zależności od pozytywnej oceny współpracy stron w trakcie jej realizacji, strony rozpoczną negocjacje dotyczące ustalenia zasad przyszłej współpracy stron, której celem będzie wdrożenie systemu PREGNABIT we wszystkich placówkach sieci Grupy Blue Medica. Dokument nie stwarza prawnych zobowiązań dla którejkolwiek ze stron. O dalszych etapach transakcji tj. o zawarciu umowy pilotażowej i o zawarciu umowy o współpracę Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę
Zaloguj się