Raport Bieżący nr 31/2018

Zawarcie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

Raport Bieżący nr 31/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „„Emitent”) informuje, iż w dniu 28 września 2018 roku zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. siedzibą w Warszawie („Kancelaria”). Umowa wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku. Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Kancelarię na rzecz Emitenta następujących usług:
  1. wspieranie Emitenta przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie rynku NewConnect,
  2. współdziałanie z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,
  3. bieżące doradzanie Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.
  Postawa prawna: 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zaloguj się