Raport Bieżący nr 01/2019

Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)

Raport Bieżący nr 01/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu dzisiejszym umowy o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) akcji serii C Spółki zawartej z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie.

Umowa weszła w życie z dniem dzisiejszym.

Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z treści ust. 12 pkt 1), 2) oraz 3) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New-Connect”.

Podstawa prawna:
3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zaloguj się