Raport Bieżący nr 18/2017

Zawarcie umowy o współpracę

Raport Bieżący nr 18/2017
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017, Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę o współpracy pomiędzy Spółką i Medycznym Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu („MCT”) a Zentrum für Telemedizin Bad Kissingen GmbH z siedzibą w Bad Kissingen (Niemcy) – dystrybutorem rozwiązań telemedycznych. Umowa zawarta jest w celu przetestowania Pregnabit i dedykowanej do systemu platformy do interpretacji zapisów teleKTG w Niemczech. Na podstawie umowy Spółka użyczyła 2 systemy Pregnabit i dostęp do platformy do interpretacji zapisów teleKTG. Umowa obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 maja 2018 r. Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Nestmedic S.A. za istotną, ponieważ zgodnie ze strategią ekspansji zagranicznej Spółki umożliwia rozpoczęcie komercjalizacji systemu Pregnabit na kluczowym dla Emitenta rynku niemieckim. Dzięki zawartej umowie możliwe będzie wykonanie niezbędnych do ekspansji badań na rynku lokalnym oraz zapoznanie z systemem Pregnabit niemieckich lekarzy. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się