Raport Bieżący nr 17/2017

Zawarcie umowy w przedmiocie współpracy na rynku kenijskim

Raport Bieżący nr 17/2017
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Spółką i Medycznym Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu („MCT”), spółką w 100% zależną od Emitenta a eMedica Ltd. z siedzibą w Nairobi (Kenia) („eMedica”) („Umowa”). Na podstawie Umowy eMedica zobowiązała się do: (i) podjęcia działań zmierzających do budowania sieci klientów/ partnerów biznesowych/ leaderów opinii dla przenośnego urządzenia KTG Pregnabit oraz usług interpretacji zapisów teleKTG na rynku kenijskim, (ii) promowania marki Spółki na rynku kenijskim, (iii) przetestowania modeli biznesowych w celu wypracowania i wyboru najbardziej optymalnego modelu biznesowego, w szczególności z punktu widzenia zapewnienia najwyższych możliwych zysków Spółce i MCT oraz zapewnienia możliwie najniższych ryzyk prawnych związanych z przedmiotem działalności spółek. Ponadto przed przekazaniem urządzeń Pregnabit do podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terytorium Kenii i przed wykonaniem pierwszych badań eMedica zobowiązuje się w czasie trwania okresu próbnego do zarejestrowania wyrobu medycznego Pregnabit w Kenii i wprowadzenia go do obrotu zgodnie z kenijskim prawem. Umowa została zawarta na czas próbny rozpoczynający się od dnia zawarcia Umowy do dnia 24 marca 2018 roku. Umowa ma charakter odpłatny w zakresie dokonywania interpretacji zapisów teleKTG przez MCT – wynagrodzenie jest zależne od liczby przeprowadzonych interpretacji. eMedica i Nestmedic wraz z MCT w terminie 30 dni od dnia upływu Okresu Próbnego będą zobowiązane do przystąpienia do negocjowania w dobrej wierze umowy na wyłączność na sprzedaż i dystrybucję urządzeń Pregnabit w następujących państwach: Tanzania, Kenia, Uganda, Rwanda. eMedica Ltd., to podmiot oferujący szereg rozwiązań telemedycznych wspierających system ochrony zdrowia w Afryce. Wejście na rozwijający się rynek medyczny w Kenii jest elementem strategii ekspansji zagranicznej NESTMEDIC S.A. Na kontynencie afrykańskim, który zmaga się z ograniczonym dostępem do opieki medycznej i brakiem wykwalifikowanej kadry lekarskiej, rozwiązania z zakresu telemedycyny trafiają na chłonny rynek. System Pregnabit może być szczególnie pożądany i pożyteczny zwłaszcza w Kenii oraz wschodniej Afryce, gdzie nawet duże szpitale rzadko wyposażone są w stacjonarne KTG a jeszcze rzadziej zatrudniają specjalistów, którzy potrafią interpretować wyniki badania. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się