Raport Bieżący nr 6/2018

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport Bieżący nr 6/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od  akcjonariusza – Anny Skotny, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.
Zaloguj się