Raport Bieżący nr 27/2018

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania.

Raport Bieżący nr 27/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pani Patrycji Wizińskiej – Sochy. Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.
Zaloguj się