Raport bieżący nr 16/2020

Zmiana adresu

Raport bieżący nr 16/2020
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym informuje, że od dnia 15.07.2020 adres biura Zarządu (adres korespondencyjny Emitenta) jest następujący: 01-656 Warszawa ul. Gwiaździsta 15 A lokal 410

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Patrycja Wozińska-Socha – Członek Zarządu
Zaloguj się